מגד ירחים

מרן הרב זצ"ל – והמקדש

גליון מס' 118 בהוצאת "בית הרב"

האנרגיה של הגאולה - האבלות למקדש, נושאי הקודש והמקדש,הרב קוק - וקודש הקודשים, אי אפשר לזוז בלא שאיפה למקדש.

הרב רן שריד | אב תשס"ט