כי תצא

גילוי מידותיו האמיתיות של האדם

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אלול תשפ