עניני החג

שירים ודיבורים בענייני חג הסוכות

ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תש"ע

התוועדות לקראת עלות השחר בליל הושענא רבה, עם שירים, ניגונים ודיבורים בענייני החג.

דוד ריינוס | אור לכ"א תשרי תש"ע