גבולות הארץ

"קטיף" בשביעית

מתוך קומי אורי גליון 20

החלקים בארץ-ישראל החייבים בשמיטה לרמותיה השונות נקבעים על-ידי הגבולות של עולי בבל ועולי מצרים הרב גורן במכתב לתושבי מושב קטיף ת"ו על קיום השמיטה במושב

הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל | ר"ח אב תשס"ז