כה - שמיטה

בעיית השמיטה בהתנחלויות

מעמדם של היישובים ביש"ע בחיוב מצוות השמיטה, שונה משאר היישובים בארץ, תשובה הלכתית של הרב גורן על בעליה השונים של הקרקע, על דינא דמלכותא דינא, ועל המצוי מול הרצוי.

הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל | ר"ח ניסן תשס"ח