שיעורים נוספים

יונה מצאה בו מנוח

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב שמעון אליטוב | כ"ב כסליו התש"ע