חידושים ברפואת נשים תש"ע

זוגיות בזמן מחלה

מתוך כנס מכון פוע"ה תש"ע

העמדה הרעיונית לגבי פסיקה בהלכות נדה בשעה של מחלה סיעודית של אחד מבני הזוג, והמערכת הזוגית במצב זה. הקדמה לשיעורו של הרב דוד יוסף.

הרב גבריאל גולדמן | כ' טבת תש"ע