שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

מעמדם ההלכתי של כיבוש מדינת ישראל

הרב אריה שטרן | ט' סיון התשע"ה