בונים את הקומה הבאה

קרן קימת לישראל

עד הקמתה של המדינה היהודית האידאלית, עלינו להפריד את קק"ל ממנהל מקרקעי ישראל, להשיב את ניהול אדמות קק"ל לידיה שלה, כך שניתן יהיה להקצותן ליהודים בלבד

הרב יהודה אליהו | ט"ו בשבט תש"ע