בונים את הקומה הבאה

למדן וענוותן

המקל והרצועה בידי השוטר עלולים להרגילו לאכזריות, ואנו רואים פעמים רבות התנהגות אכזרית של שוטרים, לכן תפקיד זה של השוטר מחייב אותנו להקנות לו מידות טובות ובעיקר ענווה, שהיא אם כל המידות הטובות, כדי שמידות אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממנו ומעבודתו.

הרב יעקב קליין | כז שבט תש"ע