הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

תערובות בבתי מיון ואריזה ממקומות שונים בארץ

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

אזורי חיוב שונים לתרו"מ. דינם של עמק בית שאן, אשקלון וגבול עולי מצרים. שיטות שונות בראשונים. והאם בכלל קיים היום חיוב מדאורייתא.

הרב אהוד אחיטוב | י"ג שבט תש"ע