הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

פסיקות הרב אליהו במצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הרב אהוד אחיטוב | ט"ו שבט תשע"א