סגולת ומעלת עם ישראל

"אין עוד מלבדו"

לכל יחיד ויחיד יש שייכות למעמד הר סיני על ידי שרשרת הדורות של עם ישראל; "אין עוד מלבדו" - בטחון בקב"ה מסיר דינים ומבטל הרצונות; ליל הסדר כולו מקודש ולכן אין הפסק בהלל.

הרה"ג שמחה קוק זצ"ל | כ"ח אדר, תשס"ד