חיוב ההודאה על נס

הקשר בין יום העצמאות ליום הזכרון

הרב מוטי ויסרוזן | אייר תשפ"ב