בראשית

חידות לפרשת בראשית

הרב זאב וייטמן | תשמ"ד