כה - שמיטה

במה נשתנתה שנת השמיטה דהשתא משמיטות קודמות?

בשמיטה זו בוצעו בהיתר המכירה שיפורים הלכתיים ומשפטיים, המסירים את טענות המתנגדים לו , מאידך נתווספו חקלאים רבים ל"אוצר בית-דין" , הרב ויטמן בתמונת מצב של מצב החקלאות הארצי.

הרב זאב וייטמן | ר"ח ניסן תשס"ח