בונים את הקומה הבאה

לגלות אחריות!

רק מחצית מהעם היהודי מתגורר במדינת ישראל ומחציתו עדיין בנכר. רובו המכריע נמצא בצפון אמריקה, ואינו מתכוון בשלב זה להעתיק את מקום מגוריו, וכל עוד יהודי יושב בנכר, דומני, שחל עלינו הכלל: "כל ישראל ערבים זה לזה".

הרב יחיאל וסרמן | אייר תש"ע