שיחות לחג החנוכה

אור המשפחה בראי החנוכה

חכמים הגדירו את מצוות החנוכה כמהות החג, מצווה להאיר את האור המיוחד שבכל בית ובית. בשיעור נעיין בשלושת המעגלים של ההידורים בהדלקה ונבין את טעם המצווה, המקור שלה ומה כל מעגל מוסיף על חברו.

הרב שמעון קליין | כ' כסלו תש"פ