שיחות ליום העצמאות

"אמרה תורה מנה ימים קדש.. עצרת"

הרב אבינעם זומר | אייר תש"ע