דרכי הגאולה

"זה היום עשה ד'"

הרב פנחס מונדשיין | אייר תש"ע