הלכות בין אדם לחברו

קשב לפני אידיאולוגיה

אצל רחל אמנו, כמו אצל איוב ורעיו, ראינו שיש יסוד אנושי ומאיר פנים, שותף בכאב ובצרה, הקודם לכל האידיאולוגיות והתפיסות הרוחניות

הרב יובל שרלו | כסלו תשע"ח