תמוז

האדם השלם

בהנהגתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש יש דברים שנראו לכאורה כמו ניגודים, אך למעשה הרבי מיזג את הניגודים ויצר מתוכם שלמות באופן המעורר התפעלות עצומה * הנקודות הללו הן אמנם רק טיפה מן הים באישיותו המופלאה, אבל הן יכולות להוביל אותנו להכרה כלשהי במהותה של השלמות ולהוות מורה-דרך עבורנו.

הרב מנחם וינברג | תש"ע