עניני החג

רעיונות בעבודת ה' לפורים

הרעיונות שלקחו איתם אמוראי הגמרא על פורים.

הרב חיים בן שושן | ח' אדר תש"פ