בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
218 שיעורים
  undefined
  ספר שמואל א

  חנה ופנינה נשות אלקנה

  פרק א

  פקידת חנה - הפטרת ראש השנה, מן הפרט אל הכלל , ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים , מנה אחת אפיים , פנינה התכוונה לשם שמים , מכעסת וחוזרת ומכעסת , בעבור הרעימה , אנוכי טוב לך מעשרה בנים.

  הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ג
  undefined
  שמואל א

  איש אחד ושמו אלקנה

  שמואל שקול כנגד משה ואהרן , נקודות הראויות לתשומת לב , לא היה בדורו כיוצא בו , תקופת השופטים - דור שכולו הבל , תשובת משקל לשתי פרשיות עגומות , ויהי איש אחד , כל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם , אלקנה עורר את העם לעלות לבית ה'.

  הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  המחוללות בכרמים

  פרק כא

  לכו וארבתם בכרמים , צו השעה - צו פיוס! , חג ה' - הזמן והמקום , איש צנוע וביישן שלא הרגיש בנוח לחטוף לו אישה , כולם בשם ובתעניתם והקב"ה בורא אורו של משיח , שישה דברים שאירעו בט"ו באב , ביום זה התחיל התיקון לכל אחד מהגורמים לחורבן

  הרב שמעון כהן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מלחמת אחים נעשתה בישראל

  פרק כ

  לא נהיתה ולא נראתה כזאת בישראל , בתוך יומיים נפלו ארבעים אלף לוחמים מישראל , כאיש אחד חברים , התכנסות בני ישראל במצפה, איכה נהיתה הרעה הזאת , המלחמה בבני בנימין מבחינה הלכתית , מדוע לא אבו בני בנימין להסגיר את בני הבליעל? , מדוע ניגפו ישראל בשתי המערכות הראשונות? , טעמים נוספים לסירוב בני בנימין , בטח בה' ועשה טוב , רק בפעם השלישית שאלו כהוגן , מעשה נבלה צריך טיפול על ידי אנשים ראויים , קשה להכריע מיהם האשמים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , בנימין הוא השבט ה'ידיד'

  הרב שמעון כהן | שבט תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פילגש בגבעה

  פרק יט

  כשאין מנהיגות ישנה נפילה רוחנית ומוסרית , בפילגש בגבעה יצא העולם מן הסדר , בסיפור המעשה נסתרים שמות האנשים , שלושה שבטים - יהודה, יוסף ולוי , דין פילגש ,האיש הלוי בא לפייס את פילגשו , אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו , הזקן המארח ומעשה בני הבליעל , פרשת פילגש בגבעה ופרשת סדום , הכנה לקראת הקמת מלכות ישראל , פילגש, פילגש, קומי ונלך לדרכנו! , ויקם האיש וילך למקומו  שערוריה נהיתה בארץ

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פרשת פסל מיכה

  פרק יז

  מ'מיכיהו' ל'מיכה' , הנער הלוי מבית לחם , מתי נעשה פסל מיכה? , קח אחד מהם ותראה מה יעלה בסופו , שעבוד מצרים היה לטוב לישראל , מיכה הוא נבט והוא שבע בן בכרי , אש הטומאה עם אש הקדושה , ירא שמים כלפי חוץ , מיכה פרש מן הציבור , 'אנכי' - ביטל מיכה , הנער הלוי היה נכדו של משה רבנו , עינו היתה צרה בעבודה זרה שלו , אחריתו של יהונתן , יהונתן שימש ככהן לעבודה זרה בלית ברירה , שבועת משה רבנו ליתרו חותנו , מה גרם לנפילתם של השניים?

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תמות נפשי עם פלשתים

  פרק טז

  ויחל שער ראשו לצמח , צמיחת שערות ראשו היתה מהירה במיוחד , חציו התחתון דג וחציו העליון אדם ,מאבל ויגון לשמחה ולששון  יכין ובועז , ואנקמה נקם אחת משתי עיני , מיתתו היתה שלמה ושב לשורשו

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מה מתוק מדבש ומה עז מארי

  אירוסי שמשון עם בת פלשתים , חידת שמשון , גבורתו של שמשון אל מול הארי הנוהם , ותצלח עליו רוח ה' , גבורה כפולה , שמירת הסוד , שעשה לי נס במקום הזה , אכילת הדבש דרך הילוכו , הוראה גדולה משמים , חידת בילוש , הדבורה מוציאה דבש במקום פסולת , ארץ זבת חלב ודבש , שתי סגולות בדבש

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נזיר קדוש מבטן

  פרק יג

  נקודות שדורשות התבוננות , לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו את כל אלה , מחלוקת בין מנוח לאשתו , נביא ה' או מלאך אלקי , חפץ ה' ביד שמשון יצלח , בחירת ה' בשמשון איננה בשל מעשיו או מפני ייחוסו , כוונתם של שמשון ושלמה , מנוח היה גלגול של נח , חוללה הברית שכרת אברהם עם אבימלך , אשת מנוח נהגה כבוד בבעלה , אי קיום עלול לעלות בחיי הנער , אמו של שמשון הסתירה את ייעודו מפני הפלשתים , ההקרבה בבמה בהוראת שעה

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  שמשון ממשפחת הדני

  פרק יג

  דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל , שבט דן - כמיוחד שבשבטים , לישועתך קיויתי ה' , יעקב היה סבור ששמשון הוא מלך המשיח , מנוח אבי שמשון היה שקול כל"א צדיקים  מנוח מדן ואשתו מיהודה , אבצן לא הזמין את מנוח , שבט דן נדבק לשבט יהודה , עיקר מעלתו של שמשון היתה במדרגתו הרוחנית , שבט דן - הירוד שבשבטים , עוצמה מעשית לצד שאיפות קדושות

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיחות ליום ירושלים

  לך ירושלים

  העיר שחוברה לה יחדיו ועושה כל ישראל חברים!

  העיר שחוברה לה יחדיו ועושה כל ישראל חברים!

  הרב שמעון כהן | אייר תשפא
  undefined
  חודשי השנה

  כך היא גאולתם של ישראל

  חודש אייר - חודש של אבלות ושמחה , ששת אלפים שנה הוי עלמא , מתי התחילו אלפים שנות תורה? , מה כוללות בתוכן אלפים שנות תורה? , מתי התחילו אלפים שנות משיח? , נחום איש גם זו - גם זו לטובה , רבי עקיבא - הכול לטובה! , רבי עקיבא מצחק , דיו לאבל שיעמוד באבלו , כנסת ישראל נמשלה ללבנה , השלמות נקנית על ידי נפילה והפסד , קמעא קמעא  החיים מזמנים התמודדויות ומשברים  מדוע הגאולה איננה בבת אחת?  ציפיית הישועה  גבורת גבורתו של הקב"ה  חבלים ונעימים  דווקא בנקודות השבר מתגלה תוקפו של הקב"ה

  הרב שמעון כהן | אייר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  היחס הנכון לגדולי האומה המופיעים בתנ"ך

  שופטים פרק י"ג

  שופטים פרק י"ג

  הרב שמעון כהן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  40 שנה ביד פלישתים

  מפי כהן

  הפלשתים התעוררו / חטא חם בן נח / צאצאי חם - שטופים בעריות / חם בן נח לא שלט ביצרו / מידת צניעותו של עם ה' / המצרים שטופי זימה וישראל שמורים וגדורים / הפלשתים הם תוצר של קלקול מוסרי / סוגיית המשפחה / תרבות של צחוק וליצנות / הכח המתנגד למלכות ישראל בארץ ישראל

  הרב שמעון כהן | ט' אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  אבצן זה בועז

  ספר שופטים פרק י"ב

  שלושה שופטים - אבצן, אילון ועבדון / אבצן - אב צאן / אבצן לא הזמין את מנוח / שתי הדרכות מוסריות חשובות / משפחות ברוכות ילדים זו ברכה נפלאה / גלגל חוזר בעולם / רוחו של אבצן לא נפלה לייאוש / רבי עקיבא לא נפל ברוחו / נשמת בועז באה כדי להקים את שושלת בית דוד / המבזה אחרים ניטלת ממנו הברכה / בועז מגלה רגישות ותשומת לב מיוחדת / גושי הלום - התקרבי למלכות / אפיריון למלכות ישראל

  הרב שמעון כהן | ל' שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח ואפרים – מלחמת אחים

  מפי כהן

  תלונת בני אפרים / כפיות הטובה של בני אפרים / בני אפרים זעמו על יפתח לבדו / וישם את אפרים לפני מנשה / אפרים קודם בכל מקום / יחס משפיל ומבזה / חטא היוהרה / מי שדבריו נשמעים אין לו להצטנע / בועז הוא דוגמא ומופת לרגש מופלא של אחריות / מסירות נפש על ההנהגה

  הרב שמעון כהן | כ"ב שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מעשה בת יפתח

  שופטים פרק י"א

  שמחת הניצחון התחלפה בכאב מר / נדר בשעת צרה / ארבעה הם שנדרו/ יפתח קבע כי לנדרו אין הפרה / כוונתו של יפתח בנדרו / איזה תוקף הלכתי יש לנדרו של יפתח? / הרמב"ן דוחה את הסברו של האבן עזרא / מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו / בין דין לדין אבדה הנערה / טענותיה של בת יפתח לא התקבלו / המלחמה בבני אפרים /אוי לה לגבורה שמקברת את בעליה

  הרב שמעון כהן | ט"ו בשבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח בדורו כשמואל בדורו

  מפי כהן

  יפתח בדורו כשמואל בדורו / קווי דמיון בין יפתח לאבימלך / שמוהו לראש מיד ולא חיכו / דין ודברים עם מלך בני עמון / עמון ומואב טהרו בסיחון / ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

  הרב שמעון כהן | א' שבט תשפ"א
  undefined
  ספר שופטים

  מלכות ה'אטד'

  מפי כהן

  טיבו של האטד/ מוסר גדול לתופסי הריב/ מלכות פירושה 'עבדות'/ דברי יותם בסיום משלו/ אבימלך הטיל שררה ולא נעשה עבד לעמו/ געל - אדם שפל ומעורר גועל/ ביקשת מלחמה - הרי לך/ המתבצרים במגדל שכם/ מי שהרג על אבן אחת נהרג באבן אחת/ מותו של אבימלך לעומת מותו של שאול/ מלחמה סתמית ומיותרת

  הרב שמעון כהן | י"ט טבת תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  משל יותם

  מפי כהן

  תאוות המלוכה העבירה את אבימלך על דעתו/ שפלותו של אבימלך לעומת גדולתו של גדעון/ מדוע גדעון קרא לבנו 'אבימלך'? / מלך ישראל - מעשיו לשם שמים /שכם - מקום מזומן לפורענות / אבימלך רדף אחרי הכבוד והשררה/ אבימלך לא היה 'מלך' / נאום משלו של יותם / המשל והנמשל /שלושה שלבים בדרך לכינון המלכות

  הרב שמעון כהן | י"ב טבת תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il