בית המדרש

כל הנושאים
הרב שמעון כהן x
אורך שיעור
  undefined
  שיחות ליום ירושלים

  לך ירושלים

  העיר שחוברה לה יחדיו ועושה כל ישראל חברים!

  הרב שמעון כהן | ב' סיוון תשפ"א
  undefined
  חודשי השנה

  כך היא גאולתם של ישראל

  חודש אייר - חודש של אבלות ושמחה , ששת אלפים שנה הוי עלמא , מתי התחילו אלפים שנות תורה? , מה כוללות בתוכן אלפים שנות תורה? , מתי התחילו אלפים שנות משיח? , נחום איש גם זו - גם זו לטובה , רבי עקיבא - הכול לטובה! , רבי עקיבא מצחק , דיו לאבל שיעמוד באבלו , כנסת ישראל נמשלה ללבנה , השלמות נקנית על ידי נפילה והפסד , קמעא קמעא  החיים מזמנים התמודדויות ומשברים  מדוע הגאולה איננה בבת אחת?  ציפיית הישועה  גבורת גבורתו של הקב"ה  חבלים ונעימים  דווקא בנקודות השבר מתגלה תוקפו של הקב"ה

  הרב שמעון כהן | ט"ז אייר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  היחס הנכון לגדולי האומה המופיעים בתנ"ך

  שופטים פרק י"ג

  הרב שמעון כהן | כ"ג אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  40 שנה ביד פלישתים

  הפלשתים התעוררו / חטא חם בן נח / צאצאי חם - שטופים בעריות / חם בן נח לא שלט ביצרו / מידת צניעותו של עם ה' / המצרים שטופי זימה וישראל שמורים וגדורים / הפלשתים הם תוצר של קלקול מוסרי / סוגיית המשפחה / תרבות של צחוק וליצנות / הכח המתנגד למלכות ישראל בארץ ישראל

  הרב שמעון כהן | י' אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  אבצן זה בועז

  שלושה שופטים - אבצן, אילון ועבדון / אבצן - אב צאן / אבצן לא הזמין את מנוח / שתי הדרכות מוסריות חשובות / משפחות ברוכות ילדים זו ברכה נפלאה / גלגל חוזר בעולם / רוחו של אבצן לא נפלה לייאוש / רבי עקיבא לא נפל ברוחו / נשמת בועז באה כדי להקים את שושלת בית דוד / המבזה אחרים ניטלת ממנו הברכה / בועז מגלה רגישות ותשומת לב מיוחדת / גושי הלום - התקרבי למלכות / אפיריון למלכות ישראל

  הרב שמעון כהן | ל' שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח ואפרים – מלחמת אחים

  תלונת בני אפרים / כפיות הטובה של בני אפרים / בני אפרים זעמו על יפתח לבדו / וישם את אפרים לפני מנשה / אפרים קודם בכל מקום / יחס משפיל ומבזה / חטא היוהרה / מי שדבריו נשמעים אין לו להצטנע / בועז הוא דוגמא ומופת לרגש מופלא של אחריות / מסירות נפש על ההנהגה

  הרב שמעון כהן | כ"ג שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מעשה בת יפתח

  שמחת הניצחון התחלפה בכאב מר / נדר בשעת צרה / ארבעה הם שנדרו/ יפתח קבע כי לנדרו אין הפרה / כוונתו של יפתח בנדרו / איזה תוקף הלכתי יש לנדרו של יפתח? / הרמב"ן דוחה את הסברו של האבן עזרא / מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו / בין דין לדין אבדה הנערה / טענותיה של בת יפתח לא התקבלו / המלחמה בבני אפרים /אוי לה לגבורה שמקברת את בעליה

  הרב שמעון כהן | ט"ו שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח בדורו כשמואל בדורו

  יפתח בדורו כשמואל בדורו / קווי דמיון בין יפתח לאבימלך / שמוהו לראש מיד ולא חיכו / דין ודברים עם מלך בני עמון / עמון ומואב טהרו בסיחון / ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

  הרב שמעון כהן | ב' שבט תשפ"א
  undefined
  ספר שופטים

  מלכות ה'אטד'

  טיבו של האטד/ מוסר גדול לתופסי הריב/ מלכות פירושה 'עבדות'/ דברי יותם בסיום משלו/ אבימלך הטיל שררה ולא נעשה עבד לעמו/ געל - אדם שפל ומעורר גועל/ ביקשת מלחמה - הרי לך/ המתבצרים במגדל שכם/ מי שהרג על אבן אחת נהרג באבן אחת/ מותו של אבימלך לעומת מותו של שאול/ מלחמה סתמית ומיותרת

  הרב שמעון כהן | כ' טבת תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  משל יותם

  תאוות המלוכה העבירה את אבימלך על דעתו/ שפלותו של אבימלך לעומת גדולתו של גדעון/ מדוע גדעון קרא לבנו 'אבימלך'? / מלך ישראל - מעשיו לשם שמים /שכם - מקום מזומן לפורענות / אבימלך רדף אחרי הכבוד והשררה/ אבימלך לא היה 'מלך' / נאום משלו של יותם / המשל והנמשל /שלושה שלבים בדרך לכינון המלכות

  הרב שמעון כהן | י"ג טבת תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תולע בן פואה ויאיר הגלעדי

  'מפי כהן'

  הרב שמעון כהן | כ"ה כסלו תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נשארו מעמי כנען לנסות בם את ישראל

  מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך , מדוע לא הוריש ה' את יושבי הארץ הנותרים? , בתחום הצבאי ובתחום הרוחני , מה שתבע זה לא תבע זה , בוא וראה מה בין ראשונים לאחרונים , בדיקת קנקנים, מעשה הפשתני ונתינת העול , השומרים הם את דרך ה'? , ה' הניחם להילחם בעמי כנען בתכסיסי מלחמה , מלחמה בדרך הטבע - מעלה או פחיתות? , מלחמות ישראל על ייחוד שמו יתברך בעולם , האחריות על בנין האמונה מחדש הוטלה על העם , האיש הירא ורך הלבב , פחד במלחמה נובע מ'עבירות שבידו' , רכות הלב היא תכונה אנושית טבעית

  הרב שמעון כהן | כ"ב אייר תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  סיבת נפילת העם בתקופת השופטים

  תיאור כללי של תקופת השופטים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , רוח ה' התחלפה ברוח טומאה, כישלונם של ישראל היה בהדרגה , סיפור עלייתו לארץ של הרב סיני אדלר.

  הרב שמעון כהן | כ"א אייר תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תחילתה של נפילה לאחר מות יהושע

  השטחים שנותרו בידי עמי כנען , תוכחת הנביא בבוכים , פני פינחס היו בוערות כלפידים , פינחס ניצב בצמתים החשובים , ריאליזם אנושי וריאליזם אלקי , נתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע , העצלנות בהספדו של יהושע , בעלות לעומת בעלות , ממצב למצב , מדינת ישראל - יסוד כסא ה' בעולם , מרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל

  הרב שמעון כהן | ט' אייר תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  המשך הכיבוש לאחר הסתלקותו של יהושע

  בני קיני עלו מעיר התמרים , עם עבדים מנהל מערכה עצומה , בימים ההם בזמן הזה , שבט יהודה הוריש רק את יושבי ההר , ערכו חשבונות אנושיים ושכחו שה' אתם , שבט בנימין נמנע מכיבוש חלקו בירושלים , כביש ששים - דרך האבות , שבט יוסף עלה שני על פי ה' , אחוות אחים , התוכנית האלקית מעל החטאים הפרטיים , כיבוש בית אל היא לוז , ההשלכות של אי מילוי מצוות ה' בשלמות , עמי כנען היו לבני ישראל למוקש

  הרב שמעון כהן | ט' אייר תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  כיבוש קרית ספר ופרשיית בני קיני

  כיבוש קרית ספר , חכם עדיף מנביא , פרשיית קרית ספר נשנתה פעמיים , דושנה של יריחו ניתן לצאצאי יתרו , חיבת התורה שהיתה לבני קיני , "חסידות יעבץ" , למה עלו ליריחו ומה גרם להם לעזבה? , הניצוח הראשון והניצוח השני.

  הרב שמעון כהן | ט' אדר תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מלכות מתוך אחריות

  שלושה חלקים בספר שופטים , על מה נסובה המלחמה? , מי יעלה בתחילה? , חשיבות ההצלחה של הלוחם בתחילה , המלכות והממשלה ליהודה , יהודה מבקש משמעון להצטרף , החיבור בין יהודה לשמעון איננו חדש , מידתו הטובה של יהודה , המלחמה מול אדוני בזק , המלחמה על ירושלים

  הרב שמעון כהן | ה' אדר תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מי יעלה לנו בתחילה?

  חזר העולם לאחוריו , בספר יהושע - המשכיות, ובספר שופטים - מבוכה, שבט יהודה ממלא את מקומו של יהושע , השתהות מרובה עלולה לפגוע , ספר שופטים - יציאה מן הסדר , השופטים היו חלק מן המסורה , מסורת הפסיקה ניתנה ליהושע בלבד , יהושע הוא 'מלך' וגם 'ראש הסנהדרין' , הלא היא כתובה על ספר הישר , מאי ספר הישר? , ספר שופטים מיישר את דרכם של ישראל

  הרב שמעון כהן | ל' שבט תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  דברי יהושע האחרונים – הנאום השני

  נאומו השני של יהושע בשכם , מעמד הר סיני נעדר מרשימת המאורעות , מתחיל בגנות ומסיים בשבח , יהושע מזהיר את העם מפני נפילה אפשרית , "עבודת פנים" ו"עבודת אחור" , בגלות קיים חשש שנחבק את הרגל הלא נכונה, בארץ ישראל מתחדשת הנהגה של "פנים אל פנים" , כריתת הברית בשכם, מ"משרת משה" נתעלה יהושע להיות "עבד ה'" , יהושע מת בעטיו של נחש , המופתים אינם נושא להספד , לא הספידו את יהושע כראוי , יהושע הטביע חותמו כל ימי הזקנים

  הרב שמעון כהן | כ"ג טבת תש"פ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  דברי יהושע האחרונים – הנאום הראשון

  דברי יהושע האחרונים , יהושע מבטיח את סיום הכיבוש והירושה ,חיזוק שמירת התורה , ה' אתכם, אין מקום לדאגה! , העבודה זרה היא כאין וכאפס , האויב הוא כאין וכאפס לפני ה' , איש אחד מכם ירדוף אלף , על אף מעלת ישראל בתקופת יהושע נדרשת זהירות ,מרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל , כשמקבלים בלי עמל מגיעים לעבודה זרה , קריאה להגדלת השאיפות

  הרב שמעון כהן | כ"ג טבת תש"פ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il