בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
220 שיעורים
  undefined
  49 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  מצות סיפור יציאת מצריים

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  בליל הסדר גדר הסיפור אינו רק פעולה פנימית אלא ה'להראות את עצמו' כחלק מההגדה. בכל מקום וזמן בו אנו נמצאים בלילה זה, יש להתחבר לסיפור ההגדה, ולהמחיש ולראות את הגודל שלה וכיצד היא מתבטאת היום. ואותנו הוציא משם!

  הרב שמעון כהן | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  כיבוש העיר ליש ונדידת פסל מיכה

  פרק יח

  אין מלך ואין נחלה, הכירו בקולו שאין זה מכמרי עבודה זרה , שאל נא באלהים , הנער הלוי הצטרף אל הלוחמים , האלהים שעשיתי והכהן שמיניתי , כיבוש העיר ליש , עד מתי עמד פסל מיכה?

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ג
  undefined
  ספר שמואל א

  חנה ופנינה נשות אלקנה

  פרק א

  פקידת חנה - הפטרת ראש השנה, מן הפרט אל הכלל , ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים , מנה אחת אפיים , פנינה התכוונה לשם שמים , מכעסת וחוזרת ומכעסת , בעבור הרעימה , אנוכי טוב לך מעשרה בנים.

  הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ג
  undefined
  שמואל א

  איש אחד ושמו אלקנה

  שמואל שקול כנגד משה ואהרן , נקודות הראויות לתשומת לב , לא היה בדורו כיוצא בו , תקופת השופטים - דור שכולו הבל , תשובת משקל לשתי פרשיות עגומות , ויהי איש אחד , כל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם , אלקנה עורר את העם לעלות לבית ה'.

  הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  המחוללות בכרמים

  פרק כא

  לכו וארבתם בכרמים , צו השעה - צו פיוס! , חג ה' - הזמן והמקום , איש צנוע וביישן שלא הרגיש בנוח לחטוף לו אישה , כולם בשם ובתעניתם והקב"ה בורא אורו של משיח , שישה דברים שאירעו בט"ו באב , ביום זה התחיל התיקון לכל אחד מהגורמים לחורבן

  הרב שמעון כהן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מלחמת אחים נעשתה בישראל

  פרק כ

  לא נהיתה ולא נראתה כזאת בישראל , בתוך יומיים נפלו ארבעים אלף לוחמים מישראל , כאיש אחד חברים , התכנסות בני ישראל במצפה, איכה נהיתה הרעה הזאת , המלחמה בבני בנימין מבחינה הלכתית , מדוע לא אבו בני בנימין להסגיר את בני הבליעל? , מדוע ניגפו ישראל בשתי המערכות הראשונות? , טעמים נוספים לסירוב בני בנימין , בטח בה' ועשה טוב , רק בפעם השלישית שאלו כהוגן , מעשה נבלה צריך טיפול על ידי אנשים ראויים , קשה להכריע מיהם האשמים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , בנימין הוא השבט ה'ידיד'

  הרב שמעון כהן | שבט תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פילגש בגבעה

  פרק יט

  כשאין מנהיגות ישנה נפילה רוחנית ומוסרית , בפילגש בגבעה יצא העולם מן הסדר , בסיפור המעשה נסתרים שמות האנשים , שלושה שבטים - יהודה, יוסף ולוי , דין פילגש ,האיש הלוי בא לפייס את פילגשו , אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו , הזקן המארח ומעשה בני הבליעל , פרשת פילגש בגבעה ופרשת סדום , הכנה לקראת הקמת מלכות ישראל , פילגש, פילגש, קומי ונלך לדרכנו! , ויקם האיש וילך למקומו  שערוריה נהיתה בארץ

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פרשת פסל מיכה

  פרק יז

  מ'מיכיהו' ל'מיכה' , הנער הלוי מבית לחם , מתי נעשה פסל מיכה? , קח אחד מהם ותראה מה יעלה בסופו , שעבוד מצרים היה לטוב לישראל , מיכה הוא נבט והוא שבע בן בכרי , אש הטומאה עם אש הקדושה , ירא שמים כלפי חוץ , מיכה פרש מן הציבור , 'אנכי' - ביטל מיכה , הנער הלוי היה נכדו של משה רבנו , עינו היתה צרה בעבודה זרה שלו , אחריתו של יהונתן , יהונתן שימש ככהן לעבודה זרה בלית ברירה , שבועת משה רבנו ליתרו חותנו , מה גרם לנפילתם של השניים?

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תמות נפשי עם פלשתים

  פרק טז

  ויחל שער ראשו לצמח , צמיחת שערות ראשו היתה מהירה במיוחד , חציו התחתון דג וחציו העליון אדם ,מאבל ויגון לשמחה ולששון  יכין ובועז , ואנקמה נקם אחת משתי עיני , מיתתו היתה שלמה ושב לשורשו

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מה מתוק מדבש ומה עז מארי

  אירוסי שמשון עם בת פלשתים , חידת שמשון , גבורתו של שמשון אל מול הארי הנוהם , ותצלח עליו רוח ה' , גבורה כפולה , שמירת הסוד , שעשה לי נס במקום הזה , אכילת הדבש דרך הילוכו , הוראה גדולה משמים , חידת בילוש , הדבורה מוציאה דבש במקום פסולת , ארץ זבת חלב ודבש , שתי סגולות בדבש

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נזיר קדוש מבטן

  פרק יג

  נקודות שדורשות התבוננות , לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו את כל אלה , מחלוקת בין מנוח לאשתו , נביא ה' או מלאך אלקי , חפץ ה' ביד שמשון יצלח , בחירת ה' בשמשון איננה בשל מעשיו או מפני ייחוסו , כוונתם של שמשון ושלמה , מנוח היה גלגול של נח , חוללה הברית שכרת אברהם עם אבימלך , אשת מנוח נהגה כבוד בבעלה , אי קיום עלול לעלות בחיי הנער , אמו של שמשון הסתירה את ייעודו מפני הפלשתים , ההקרבה בבמה בהוראת שעה

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  שמשון ממשפחת הדני

  פרק יג

  דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל , שבט דן - כמיוחד שבשבטים , לישועתך קיויתי ה' , יעקב היה סבור ששמשון הוא מלך המשיח , מנוח אבי שמשון היה שקול כל"א צדיקים  מנוח מדן ואשתו מיהודה , אבצן לא הזמין את מנוח , שבט דן נדבק לשבט יהודה , עיקר מעלתו של שמשון היתה במדרגתו הרוחנית , שבט דן - הירוד שבשבטים , עוצמה מעשית לצד שאיפות קדושות

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיחות ליום ירושלים

  לך ירושלים

  העיר שחוברה לה יחדיו ועושה כל ישראל חברים!

  העיר שחוברה לה יחדיו ועושה כל ישראל חברים!

  הרב שמעון כהן | אייר תשפא
  undefined
  חודשי השנה

  כך היא גאולתם של ישראל

  חודש אייר - חודש של אבלות ושמחה , ששת אלפים שנה הוי עלמא , מתי התחילו אלפים שנות תורה? , מה כוללות בתוכן אלפים שנות תורה? , מתי התחילו אלפים שנות משיח? , נחום איש גם זו - גם זו לטובה , רבי עקיבא - הכול לטובה! , רבי עקיבא מצחק , דיו לאבל שיעמוד באבלו , כנסת ישראל נמשלה ללבנה , השלמות נקנית על ידי נפילה והפסד , קמעא קמעא  החיים מזמנים התמודדויות ומשברים  מדוע הגאולה איננה בבת אחת?  ציפיית הישועה  גבורת גבורתו של הקב"ה  חבלים ונעימים  דווקא בנקודות השבר מתגלה תוקפו של הקב"ה

  הרב שמעון כהן | אייר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  היחס הנכון לגדולי האומה המופיעים בתנ"ך

  שופטים פרק י"ג

  שופטים פרק י"ג

  הרב שמעון כהן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  40 שנה ביד פלישתים

  מפי כהן

  הפלשתים התעוררו / חטא חם בן נח / צאצאי חם - שטופים בעריות / חם בן נח לא שלט ביצרו / מידת צניעותו של עם ה' / המצרים שטופי זימה וישראל שמורים וגדורים / הפלשתים הם תוצר של קלקול מוסרי / סוגיית המשפחה / תרבות של צחוק וליצנות / הכח המתנגד למלכות ישראל בארץ ישראל

  הרב שמעון כהן | ט' אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  אבצן זה בועז

  ספר שופטים פרק י"ב

  שלושה שופטים - אבצן, אילון ועבדון / אבצן - אב צאן / אבצן לא הזמין את מנוח / שתי הדרכות מוסריות חשובות / משפחות ברוכות ילדים זו ברכה נפלאה / גלגל חוזר בעולם / רוחו של אבצן לא נפלה לייאוש / רבי עקיבא לא נפל ברוחו / נשמת בועז באה כדי להקים את שושלת בית דוד / המבזה אחרים ניטלת ממנו הברכה / בועז מגלה רגישות ותשומת לב מיוחדת / גושי הלום - התקרבי למלכות / אפיריון למלכות ישראל

  הרב שמעון כהן | ל' שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח ואפרים – מלחמת אחים

  מפי כהן

  תלונת בני אפרים / כפיות הטובה של בני אפרים / בני אפרים זעמו על יפתח לבדו / וישם את אפרים לפני מנשה / אפרים קודם בכל מקום / יחס משפיל ומבזה / חטא היוהרה / מי שדבריו נשמעים אין לו להצטנע / בועז הוא דוגמא ומופת לרגש מופלא של אחריות / מסירות נפש על ההנהגה

  הרב שמעון כהן | כ"ב שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מעשה בת יפתח

  שופטים פרק י"א

  שמחת הניצחון התחלפה בכאב מר / נדר בשעת צרה / ארבעה הם שנדרו/ יפתח קבע כי לנדרו אין הפרה / כוונתו של יפתח בנדרו / איזה תוקף הלכתי יש לנדרו של יפתח? / הרמב"ן דוחה את הסברו של האבן עזרא / מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו / בין דין לדין אבדה הנערה / טענותיה של בת יפתח לא התקבלו / המלחמה בבני אפרים /אוי לה לגבורה שמקברת את בעליה

  הרב שמעון כהן | ט"ו בשבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח בדורו כשמואל בדורו

  מפי כהן

  יפתח בדורו כשמואל בדורו / קווי דמיון בין יפתח לאבימלך / שמוהו לראש מיד ולא חיכו / דין ודברים עם מלך בני עמון / עמון ומואב טהרו בסיחון / ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

  הרב שמעון כהן | א' שבט תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il