מלכויות זכרונות ושופרות

בת קול בשלושה מעגלים

אוי לבריות מעלבונה של תורה , אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי , שובו בנים שובבים , שלושה מעגלים , גילוי הנשמה הפרטית , "שיחת מוסר" שקיבל אלעזר בן דורדיא , תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית , הקב"ה מחכה לנו מעבר לפתח , תקיעות השופר רומזות לשלושת המעגלים , בעתה אחישנה

הרב שמעון כהן | כו אלול תשע"ח