הכנה לחג השבועות

קול מבשר-חג שבועות ומתן תורה

דרשות, מאמרים וחידושי תורה בהלכה ובאגדה.

דרשות, מאמרים וחידושי תורה בהלכה ובאגדה הרה"ג הרב שמואל אליהו שליט"א. רבה של עיה"ק צפת.

הרב שמואל אליהו