צדקה והלואה

הלכות צדקה ומעשר כספים

עולם חסד יבנה, נתת - תחזור ותתן , נתן תתן לו - לא לעצמך, איך נותנים צדקה?, עניי עירך קודמים, צדקה אינה במקום החזרת גזילה , האם טוב להתפרנס מצדקה?, האם לתת צדקה ברמזורים?, גם עני צריך לתת צדקה, מהלכות מעשר כספים.

הרב שמואל אליהו | אב תשס"ח