קול צופיך - הרב שמואל אליהו

גאולת העתיד

קול צופייך שביעי של פסח תשפ"ב

ארבע הגאולות מארבעת הגלויות של ארבעת המלכויות הן הדבר הכי מוצק ויציב ותקיף. אנחנו בטוחים כי כמו שה' גאל אותנו בעבר ממצרים כך הוא יגאל אותנו בעתיד משיעבוד האומות.

הרב שמואל אליהו | י"ח ניסן תשפ"ב