בימה תורנית

להמשיך את דרכו של פנחס

הפיכת היתרי "בדיעבד" ל"לכתחילה" ופרסומם היא טעות ציבורית מסוכנת, עלינו להדר בדיני צניעות כבדיני שבת וכשרות. תגובה למאמרו של הרב רוזן ב"במה התורנית" בשבוע שעבר.

הרב שמואל אליהו | תמוז תשס"ט