בונים את הקומה הבאה

אחריות!

שמירת הטבע, בלשוננו היום: 'איכות הסביבה', נמצאת על-פי תפיסת האדם המאמין ברעיון המרכזי של "אחריות". כי הבורא ציוה על האדם: "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"

הרב יהודה גנוט | אב תש"ע