פורים בראי דורנו

פורים - יום שמתחפש

הרב איל לוגסי | אדר תשע"א