דרכי הגאולה

כי לא בחפזון תצאו

ליום העצמאות

מהי אופייה של הגאולה העתידית לה אנו מצפים בכל יום? כיצד היא תיראה? מדוע היא מלווה בפחד ובספקות (ע"פ הפסוק בישעיה)? ; וכן, השוואה בין גאולת מצרים לגאולה העתידית.

הרב דוד דב לבנון | יום העצמאות הנ"ב, תש"ס