בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  עניני החג

  סוד התחפושות בפורים

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"ז
  undefined
  תצוה

  לבושי מרדכי ומלבושי הכהן

  מטרת מלבושי הכהן; האם כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא; "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש ממלכות..." הלבושים הללו אינם רק הידור חצוני; יוסף זכה לקבל מאביו כתונת פסים; הבגדים מהוים תקון הגוף והעלתו, ובנוסף לכך מסמלים את מותר האדם מן הבהמה; ההבדל בין שאול לדוד ביחסם לבגדים; התחפושות שנהגו בהם בפורים.

  הרב דוד דב לבנון | ערב פורים תשנ"ט
  undefined
  עניני החג

  האחדות בפורים

  אנו מוצאים במצוות פורים דגש מיוחד על אחדות בישראל, מה שלא מצאנו בחג אחר, כגון במצות משלוח מנות איש לרעהו, שטעם המצווה להרבות באהבה אחוה ורעות בישראל. מדוע זה כך? עמלק - גורם הפירוד בישראל, וכנגדו פורים - המאחד.

  הרב דוד דב לבנון | פורים תש"ס
  undefined
  חיוב ההודאה על נס

  קביעת יום טוב לזכר נס

  האם אפשר לקבוע יום טוב לדורות על נס של הצלה, כפי שקבעו חז"ל את יום הפורים? שאלה זו נידונה בפוסקים שיובאו להלן, שעסקו בשתי שאלות עקריות: א. הואיל ו"בטלה מגילת תענית", האם אפשר לקבוע ימים טובים חדשים. ב. האם אין בקביעת יום טוב אסור "בל תוסיף"?

  הרב דוד דב לבנון | פורים תש"ס
  undefined
  עניני החג

  למנצח על אילת השחר

  לפורים

  את התפילה "קלי קלי למה עזבתני" המופיעה בתהילים, חז"ל מייחסים לאסתר. שנמשלה לאיילת השחר ; פורים נחשב לנס הגדול האחרון, שעליו נקבע חג, אך הוא שונה מכל הניסים שלפניו - במה? מדוע? וכיצד זה מתבטא?

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"א
  undefined
  עניני החג

  הדור קבלוה לתורה שבעל פה

  לפורים

  כפיית ההר כגיגית על תורה שבע"פ. הנהגה של הסתר פנים. חידוש של תורה. קיימו וקבלו היהודים.

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"א
  undefined
  עניני החג

  פורים לעומת שאר המועדים

  על הקשר שבין "מחני נא מספרך" ואי הזכרתו של משה רבינו בפרשת תצווה, לבין הפור שהטיל המן, שיצא לו חודש אדר - החודש בו מת ונולד משה. ועל ההבדל בין פורים לשאר המועדים.

  הרב דוד דב לבנון | פרשת תצוה תש"ס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il