בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  ויחי

  האמונה בקץ

  הרב דוד דב לבנון | טבת תשפ"ד
  undefined
  ויחי

  לא יסור שבט מיהודה - הבטחה או דין מחייב

  הרב דוד דב לבנון | תשפ"ג
  undefined
  ויחי

  לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה

  יש לעיין האם הברכה שברך יעקב אבינו את יהודה "לא יסור שבט מיהודה", היא הבטחה שמלכים יצאו משבט יהודה ולא יסורו ממנו, או שכן ציווה יעקב את בניו אחריו ואין לעבור על ציוויו? אם נאמר שזה ציווי. האם זה איסור מהתורה או שזו צוואה של יעקב אבינו ע"ה?

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ו
  undefined
  ויחי

  הידברות לשלום

  עד כמה שהאחים פחדו מנקמת יוסף? מדוע היה צריך יוסף להזכיר להם כאן בדברי הפיוס אליהם את חטאם ולומר "וְאַתֶּם חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה", שמשמעותו חטא מכירת יוסף?

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  ויחי

  כאפרים וכמנשה

  מה ייחודה של ברכת אפרים ומנשה, שהמברך את בנו משתמש בברכתו של יעקב? צדיק גוזר והקב"ה מקיים; סגולתו של אפרים בחידושי תורה; ענווה סגולה לתורה; משמעות השם מנשה ואפרים - והקשר לדמויותיהם; השמות אסף ויוסף והקבלתם לאפרים ומנשה; גדולה הפרנסה יותר מן הגאולה.

  הרב דוד דב לבנון | תשנ"ט
  undefined
  ויחי

  לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה

  עד שלא נבחרה ירושלים היה אפשר להקים את המשכן בכל מקום, וכשלא היה משכן הותרו הבמות בכל מקום, לאחר שנבחרה ירושלים נאסרו הבמות; וכך גם בעניין המלך, עד שלא נבחר דוד היו כולם כשרים למלכות, אבל משנבחר ניתן לו ולזרעו אחריו כתר מלכות, וכל השאר כנכרים אצל המלכות.

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ד
  undefined
  ויחי

  מלכות מהי?

  לפרשת ויחי

  נאמר בפרשתינו, שיעקב רצה לגלות לבניו את "אחרית הימים", אך ברגע האחרון זה נסתם ממנו. מדוע יעקב "מעל באימון", וביקש לגלות לבניו את הקץ? מהו ההבדל בין מלכות יהודה למלכות יוסף? ושני אלה, לעומת מלכות דוד. קצת מהלכות המלך ע"פ הרמב"ם.

  הרב דוד דב לבנון | פרשת ויחי תשס"א
  undefined
  ויחי

  בקש יעקב לגלות את הקץ

  לפרשת ויחי

  במקום לגלות לבניו את הקץ, יעקב מוכיח אותם על מעשיהם בעבר, ומברכם לעתיד. מדוע חשד יעקב בבניו שיצא מהם פסולת, וכי לא הכיר בצדקת בניו? אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

  הרב דוד דב לבנון | פרשת ויחי תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il