עניינו של יום

לתוקפו של יום עצמאותינו

לימוד מאמרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. השיעור נמסר במרכז הרוחני "אורות התורה" בבת ים.

הרב דוד חי הכהן | כח ניסן התשס"ו