חנוכה בראי דורנו

בימים ההם בזמן הזה

מה היה עושה מתתיהו אילו היה חי היום? האם החילוניים היו בעיניו כמתייוונים? האם דורנו במגמת עלייה?

הרב דוד חי הכהן | כסלו התשס"ו