בונים את הקומה הבאה

הוראת המקרא בכיתות היסוד - ברגש ובחיות

במקום "מה היה קשה לרש"י" ב"הבור ריק אין בו מים – נחשים ועקרבים יש בו" – נראה עדיף שהילד הרך יחווה וירגיש את "מה היה קשה ליוסף במעמקי הבור האפל, הקר והטחוב, המסוכן ורווי דמעות שליש ואכזבה מרה מאחיו משליכיו"

הרב יצחק שרביט | ו' חשוון תשע"א