בונים את הקומה הבאה

גודל המשפחה כדרגת שכר

שכר המינימום

מדין עבר עברי ניתן להקיש לפועֵל, וללמוד שגובה השכר הראוי בפועל הוא כזה שיאפשר קיום בכבוד לפועל ומשפחתו. כך מצאנו גם לגבי שכרם של בעלי תפקידים ציבוריים, שהציבור מחויב לפרנסם באופן שיאפשר קיום ראוי להם ולמשפחתם.

הרב שלמה אישון | כ"ז חשוון תשע"א