מתחת לפני השטח ד' תש"פ

''חותמו של הקב"ה אמת" – היתכן אדם מאמין וחוקר ללא משוא פנים?

מתוך הכנס השנתי של אגודת "מטמוני ארץ", העוסקת בבניית תשתיות להרחבת תחומי דעת תורניים בקרב ציבור לומדי התורה וצמאי הדעת, בדגש על היסטוריה חז"לית, גיאוגרפיה וארכלוגיה של ארצינו הקדושה.

הרב יהושע ענבל | י"ב אב תש"פ