האבילות על החורבן

האם באמת חסר לנו בית המקדש?

מידי שנה בשנה, ביום תשעה באב, יושבים יהודים בכל קצווי תבל על הארץ, ובוכים על חורבן המקדש : האם כנות הן הדמעות? האם הכל אבלים באמת? ישנה תחושה כללית של העדר שביעות רצון. עוד לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה. משהו חסר בבנין.

הרב עזריאל אריאל | תשס"א