פנחס

רעיונות לפרשת פנחס

איש על העדה. עולה תמיד.

הרב עזריאל אריאל | תשס"א