ואתחנן

רעיונות לפרשת ואתחנן

"לאכול מפריה ולשבוע מטובה". "זכור ושמור".

הרב עזריאל אריאל | תש"ס