כי תצא

רעיונות לפרשת כי תצא

על ביטחון והשתדלות. על מוסר הלחימה. כי תצא למלחמת היצר. כבוד הבריות. קדושת מחנה ישראל. ונשמרת מכל דבר רע.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ה-תשס"א