נצבים

רעיונות לפרשות נצבים וילך

גאולת ה' וגאולת ישראל. חיים כדי לחיות. לשמוע בקול ה'. הסתר אסתיר.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ט-תשס"א