ויחי

רעיונות לפרשת ויחי

יששכר וזבולון. חרב וקשת בשכם. גור אריה יהודה. חמור גרם. איילה שלוחה. אחרית הימים.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו - תשס"א