תורה ומדע

על בשר ומוסר

הצעת חוק המעניקה לבעלי חיים זכויות רבות היא הזדמנות טובה לחידוד היחס של התורה לחיות

הרב דוד אייגנר | חשוון תשע"ו