מדורים נוספים

עליונות המוסר היהודי

גליון 216

מה שאנו צריכים לחזור ולהזכיר בראש ובראשונה לגרמניה, ולשאר העמים אף הם, זו העליונות הרוחנית-מוסרית-ערכית המוחלטת שממנה שאב ושואב העם היהודי את התנהלותו ודרכו.

הרב אברהם קריגר | טבת תשע"א