שליחות

אחריות שליח לנזקים שאינם במסגרת שליחותו

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרה"ג יעקב אריאל | כ"א כסליו התש"ע