הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

מתן תעודות כשרות למקומות שאינם שומרי שבת

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

מצב השבת בארץ הולך ומדרדר, והבג"צ כופה לתת כשרות גם למקום שפתוח בשבת. האם ניתן לתת כשרות כזאת? והאם מותר לקנות מוצר ממפעל שאינו שובת? חובה להעדיף מקום שומר שבת.

הרה"ג יעקב אריאל | י"ג שבט תש"ע