הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

תולעים בדגים - הלכה למעשה

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הרה"ג יעקב אריאל | ט"ו שבט תשע"א